Programma Energieneutraal Veenendaal

In 2035 gebruiken we in Veenendaal net zoveel energie als we opwekken, daarmee zijn we energieneutraal. Dit ambitieuze doel staat in het Raadsprogramma. Hiermee lopen we vooruit op het Energieakkoord. In december 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld en zijn de uitgangspunten voor de aanpak geformuleerd.

Om in 2035 energieneutraal te zijn moeten we nog veel realiseren. Dit doen we door te werken met verschillende programmaperiodes, te beginnen met de periode 2017-2021.

Dit doen we in vier pijlers:

  1. Wonen
  2. Werken
  3. Mobiliteit
  4. De gemeente als voorbeeld.

Binnen deze pijlers werken we aan individuele en collectieve projecten. We volgen innovaties en ontwikkelingen en implementeren deze. Daarnaast blijven we als gemeente visie en beleid voor het programma ontwikkelen. Zo gaan we energie besparen, duurzame energie opwekken en het gebruik van de fossiele brandstoffen beperken.

Vijf inspanningen vormen hierbij een belangrijk deel van het programma:

Het energieloket

Een onafhankelijk energieloket in samenwerking met woningbouwcorporaties en aanbieders.

Het energieconvenant

Er zit veel energie bij de bedrijven die hebben bijgedragen aan het opstellen van het programma. Voor continuering van deze samenwerking hebben we een energieconvenant met elkaar afgesloten. 

Gemeentelijke ‘energyheads’

Een intern en integraal team om beleid aan te pakken. Zij zijn ambassadeur voor energieneutraal en werken samen met collega’s (nieuw) beleid uit.

Goed voorbeeld doet goed volgen

We starten als gemeente zelf met energiebesparende maatregelen en voldoen op korte termijn aan het Activiteitenbesluit.

Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties

Deze bieden veel handvatten om concrete stappen te zetten in energiebesparing en opwek van duurzame energie.

In dit programma is de belangrijkste opgave het creëren van inzicht, draagvlak en gedragsverandering. Energietransitie vraagt niet alleen om technologische energie innovatie, maar ook om een maatschappelijke verandering.