Duurzaam ondernemen

Voor bedrijven worden landelijk enkele logistieke programma’s uitgevoerd, zoals Beter Benutten en Smart Mobility. In deze programma’s wordt slim gebruik gemaakt van data en een vlotte doorstroming gestimuleerd. Hierdoor wordt gewerkt aan verduurzaming van de transportsector.

In het Energieconvenant met bedrijven zetten we daarom ook in op:

  • Verminderen van energieverbruik
  • Duurzame brandstoffenmix door efficiënt gebruik te maken van, en aan te sluiten bij, nieuwe ontwikkelingen in de logistiek.

Wie kiezen vooral voor een collectieve aanpak, we maken afspraken met alle bedrijven en gezamenlijk werken we aan onze Nieuwe Energie.