Collectief zonproject

Als uw dak geschikt is, kunt u zelf zonne-energie opwekken. Dit kan door SDE-subsidie aan te vragen wanneer dit relevant is voor u. U kunt dit zelf organiseren, uitbesteden of regelen via het collectieve project ‘Zon op bedrijvendaken Veenendaal’ van Ondernemend Veenendaal.  

Ondernemend Veenendaal heeft dit jaar tweede SDE+ subsidieaanvragen gedaan. De eerste, voor 23.000 zonnepanelen, is in juni 2017 toegekend. In oktober hebben zij nogmaals een aanvraag ingediend, dit keer voor 41.000 zonnepanelen. De bedrijven in Veenendaal zetten hiermee weer een belangrijke stap in de richting van een energieneutrale gemeente in 2035 en loopt hiermee voor op veel andere gemeenten. Totaal doen er 60 dak-eigenaren mee, 27 ondernemers in de eerste ronde en 33 in de tweede. Zij hebben alle vertrouwen in de aanpak, willen graag hun steentje bijdragen aan duurzaamheid en de financiële voordelen die het zonproject hen biedt. 

Rendabel

Deze tweede collectieve aanvraag is goed voor 12,3 megawattpiek. Dit is vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 3.000 gezinnen. Door de daken van verschillende bedrijfspanden te bundelen tot één grootschalig project wordt zonne-energie extra rendabel.

Groene stroom

De ondernemers stellen hun dak ter beschikking zonder zelf te investeren en nemen vervolgens groene stroom van hun dak af. Investeren in het collectieve project is ook mogelijk: dit brengt nog meer rendement op. De terugverdientijd is binnen vijf jaar.

Medio december 2017 is duidelijk of de tweede SDE+-subsidieaanvraag wordt toegekend.