Subsidies VVE's

Subsidie energiebesparing eigen huis

De subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Verenigingen van Eigenaren. Onder een vereniging verstaan we: een Vereniging van Eigenaren (VvE), woon coöperatie (geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Neem contact op met uw VvE om de mogelijkheden te verkennen. Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaal budget van € 6 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Check voor meer informatie de website van het Rvo.  

VVE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening, speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan een appartementencomplex te kunnen financieren. Met de lening kunt u de energiebesparende maatregelen meteen laten uitvoeren, zonder dat u eerst moet reserveren. De maandelijkse energiekosten gaan omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd. U profiteert dus direct. Check voor meer informatie de website van het Nationaal Energiebespaarfonds

Garantiefonds Energie

Het garantiefonds energie is voor collectieve energieprojecten (zowel energiebesparing als energieopwek) die op zoek zijn naar financiering.

Veel initiatiefnemers van collectieve energieprojecten hebben moeite hun energieproject te financieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die haar appartementencomplex wil isoleren of om een energiecoöperatie die een collectief zonne-energie project wil beginnen.

Om het risico voor een bank te verkleinen heeft de provincie Utrecht en een garantstelling beschikbaar gesteld. De garantstelling voor banken is via een tenderprocedure in de markt gezet.

Check voor meer informatie de website van Economuc Board Utrecht.

Aanjaagfonds Energieprojecten

Het fonds is opgezet om initiatiefnemers van collectieve energieprojecten te helpen hun business case aan te scherpen zodat deze projecten gefinancierd kunnen worden.

In totaal is €400.000,- beschikbaar voor initiatiefnemers in de regio Utrecht. Het doel is ontwikkeling van financieringsmodellen voor collectieve projecten te helpen ondersteunen.

Het aanjaagfonds energieprojecten is voor initiatiefnemers van collectieve energieprojecten in de regio Utrecht. Een collectief moet bestaan uit minimaal twee partijen die gezamenlijk werken aan realisatie van een energieproject. Denk bijvoorbeeld aan VVE die maatregelen wil treffen voor verduurzaming of een energiecoöperatie die een energieproject wil realiseren.

Check voor meer informatie de website van Economic Board Utrecht.