Zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen u op een duurzame manier voorzien in een groot deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Het rendement is al gauw drie keer hoger dan de rente op uw spaarrekening. Er zijn tegenwoordig ook zonnepanelen die stroom en warmte opwekken. 

U kunt zelf via zonatlas zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Check altijd de volgende zaken bij een leverancier:

  • Hoe is de oriëntatie van uw dak ten opzichte van de zon?
  • Is de dakconstructie geschikt om zonnepanelen te dragen?
  • Hoe is de huidige staat van de dakbedekking?
  • Hoe groot is de omvormer en hoeveel geluid maakt deze? Koop omvormers en zonnepanelen liefst bij één leverancier.
  • Komt er voldoende ventilatieruimte tussen de zonnepanelen en het dak?
  • Waar komt de doorvoer voor de stroomkabels?
  • Welke aanpassingen zijn nodig aan de elektrische bedrading en stoppenkast?
  • Is er een extra stroomgroep nodig in de stoppenkast?
  • Welke garanties en service krijgt u?
  • Wie meldt de zonnepanelen aan bij netbeheerder?

Meestal is de installatie van zonnepanelen in een dag gedaan.

Let er na de installatie van de zonnepanelen op dat u alle garantiecertificaten hebt gekregen van de installateur. Op de producten moet een garantie zitten van de producent die overdraagbaar is wanneer u de woning met zonnepanelen verkoopt aan een ander.

Particulieren die zonnepanelen kopen, kunnen de BTW op aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Daarmee krijgt u 21% van de investering terug. 

Zonnepanelen vallen niet automatisch onder de opstalverzekering. Controleer of uw opstalverzekering eventuele schade aan zonnepanelen dekt en wijzig zo nodig uw verzekering.